Tel: +381 11 31 32 100

Prehrambena industrija

Pored toga što našim kupcima možemo da ponudimo pouzdane i kvalitetne proizvode, u sektoru prehrambene industrije Kroma Ltd isporučuje mehaničke zaptivače koji su u skladu sa industrijskim standardima. Ovde govorimo o zaptivačima koji imaju finiju površinsku obradu, radi lakšeg čišćenja, koji su monolitni i nemaju prostore u koji može doći do taloženja zaptivanog fluida, kao i zaptivačima koji ne podrazumevaju rastavljanje radi čišćenja. Svi naši proizvodi koje nudimo u ovom industrijskom segmentu u saglasju su sa CIP zahtevima.

Proizvodi: