Tel: +381 11 31 32 100

Rafinerije i petrohemije

Rotaciona oprema u rafinerijama, kao što su pumpe, mikseri i kompresori moraju biti adekvatno zaptivani. Pouzdanost i kvalitet su osnovni uslovi koje moraju da ispune zaptivači u eksploataciji u rafinerijama i petrohemijskim postrojenjima. Zaptivači prema API 682 standardu se nalaze u ponudi naših zaptivača i predstavaljaju najbolja rešenja za industriju prerade nafte.

S obzirom na uslove eksploatacije, postoje slučajevi kada naš standardni program zaptivača ne uspeva da odgovori na tražene zahteve. U ovim slučajevima pristupa se dizajniranju jedinstvenog rešenja za specifičnu upotrebu. Poslovi koji podrazumevaju ulaganje znanja i pronalaženje rešenja za specifične probleme predstavljaju našu najveću snagu.

Proizvodi: