Tel: +381 11 31 32 100

BT-TNG

Opis

Mehanički zaptivač BT-TNG se preporučuje za zaptivanje fluida koji sadrže čvrste čestice kao i kod fluida velike viskoznosti. Veza sa vratilom ostvaruje se preko rasečenog prstena, čime se sprečava mogućnost oštećenja vratila.

Ovaj zaptvač ima oprugu smeštenu izvan radnog fluida čime se sprečava mogućnost slepljivanja i oštećenja.
Mehanički zaptivač BT-TNG se preporučuje za zaptivanje TNG.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • grafit impregniran antimonom (A)
  • grafit impregniran smolom (B)
  • volfram karbid
  • silicijum karbid

Materijali sekundarnih zaptivača:

  • EPDM (E)
  • Viton (V)
  • Viton sa PTFE oblogom (M1)

Uslovi rada:

  • p = 25 bara
  • t = -20 ... 180 °C
  • v = 15 m/s