Tel: +381 11 31 32 100

BV-1

Opis

Hidraulički balansirana mehanička zaptivka sa više opruga, tipa BV-1 često se koristi u pumpama u rafinerijama nafte, petrohemiji i procesnoj industriji. Sekundarno zaptivanje na osovini ostvareno je O - prstenom ili PTFE prstenom - klinom (wedge). Konstrukcija zaptivke omogućava ekonomičnost reparacije zbog lake izmenjivosti delova.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • tehnička keramika

Uslovi rada:

  • p = 25 bara
  • t = -20 ... 180 °C
  • v = 20 m/s