Tel: +381 11 31 32 100

NT-2

Opis

Konstrukcija mehaničkog zaptivača tipa NT-2 omogućava primenu u pumpama za grejanje, muljnim, fekalnim i pumpama u prehrambenoj industriji.

Zaptivni element rotacionog dela montiran je u prokronski nosač. Kombinacija zaptivnih lica bira se prema mediju i uslovima rada. Sekundarno zaptivanje izvedeno je O-prstenovima u kvalitetu prema vrsti medija.

Ostali elementi Cr-Ni čelik.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • alumina (Al2O3)

Uslovi rada:

  • p = 10 bara
  • t = -20 ... 180 °C
  • v = 15 m/s