Tel: +381 11 31 32 100

NV-3

Opis

Primena mehaničke zaptivke sa talasastom oprugom je ista kao i primena mehaničkih zaptivača tipa NV–2, a posebno se preporučuje za primenu u termoelektranama.

Prednost je, pored toga što ne dolazi do blokiranja opruge, u tome što se, prema potrebi, može ostvariti manja dužina za ugradnju za istu silu opruge. Primena zaptivača sa talasastom oprugom je nezavisna od smera rotacije osovine.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • alumina (Al2O3)

Uslovi rada:

  • p = 16 bara
  • t = -40 ... 220°C
  • v = 20 m/s