Tel: +381 11 31 32 100

CHEM NM-3

Opis

Mehanička zaptivka CHEM NM-3 nema metalne komponente u dodiru sa radnim fluidom. Ovakav dizaj omogućava korišćenje zaptivke u izuzetno hemisjki agresivnim sredinama, kao i sa korozivnim fluidima.
Sekundarno zaptivanje se vrši PTFE mehom.
Mehanički zaptivač CHEM NM-3 je hidraulički balansiran i nezavisan od smera okretanja vratila. 

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

stacionar:

  • karbon-grafit
  • silicijum karbid
  • metalni oksid - keramika

Rotacioni zaptivni delovi:

  • PTFE legiran staklom (teflon staklo)
  • PTFE legiran grafitom
  • PTFE legiran koksom

Uslovi rada:

  • p = 8 bar
  • t = -40 ... 160°C
  • v = 10 m/s