Tel: +381 11 31 32 100

NM-1

Opis

Tip mehaničkog zaptivača sa gumenim mehom ima vrlo dobre osobine sekundarnog zaptivanja. Često se koristi u pumpama u mlekarama i pivarama. Preporučujemo primenu u opremi gde postoji mogućnost izlučivanja kamenca.

Primena nezavisna od smera rotacije osovine. Ostali elementi zaptivke Cr - Ni čelik.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • tehnicka keramika

Uslovi rada:

  • p = 12 bara
  • t = - 20 ... 120 °C
  • v = 10 m/s