Tel: +381 11 31 32 100

NV-1

Opis

Mehanička zaptivka sa više opruga se često koristi u pumpama u rafinerijama nafte, petrohemiji i procesnoj industriji.

Sekundarno zaptivanje na osovini ostvareno je O-prstenom ili PTFE prstenom - klinom (wedge). Prednost ovog tipa zaptivača leži u ravnomernom rasporedu sila. Konstrukcija zaptivke omogućava ekonomičnost reparacije zbog lake izmenjivosti delova.

Primena nezavisna od smera rotacije osovine.

Uslovi rada

Materijali zaptivnih lica:

  • karbon-grafit
  • Cr – čelik
  • Cr – Ni čelik
  • Cr – Ni čelik povećane tvrdoće
  • volfram karbid
  • silicijum karbid
  • alumina (Al2O3)

Uslovi rada:

  • p = 16 bara
  • t = -40 ... 220°C
  • v = 20 m/s